11.10. 2017 Poważne straty po przejściu orkanu "Ksawery"

W dniu 5 października br. w godzinach popołudniowych na terenie centralnej i południowej części RDLP wystąpiły gwałtowne huraganowe wiatry, które wyrządziły duże szkody w drzewostanach i w infrastrukturze leśnej. W ich wyniku zainwentaryzowano wstępnie szkody w drzewostanach w postaci około 231 tys. m3 wywrotów i złomów, przy czym szkody powierzchniowe odnotowano na powierzchni około 10 tys. ha, w tym kwalifikujących się do usunięcia zrębami zupełnymi na pow. ok. 40 ha. Ponadto wystąpiły szkody w infrastrukturze leśnej (głównie ogrodzenia upraw leśnych).
Do nadleśnictw najbardziej poszkodowanych w wyniku w/w ekstremalnych zjawisk pogodowych należą: Mieszkowice, Chojna, Ośno Lubuskie, Sulęcin, Rzepin, Dębno. Służby terenowe w tych nadleśnictwach skoncentrowane są obecnie na udostępnianiu drzewostanów oraz szacowaniu strat i podejmowaniu decyzji dot. porządkowania uszkodzonych drzewostanów. Na obszarach objętych klęską wiatrołomów występuje duże zagrożenie dla ludzi,w związku z tym na najbardziej zagrożonych obszarach nadleśniczowie mogą wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu.
Szczegółowe informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronach internetowych zainteresowanych nadleśnictw.

Link

Dodatkowe informacje