Dołącz Do Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych skupia osoby i firmy pracujące w leśnictwie. Celem Stowarzyszenia jest między innymi reprezentacja interesów środowiska przedsiębiorców leśnych, kształtowanie świadomości prawnej i ekonomicznej członków zrzeszenia, podnoszenie ich kwalifikacji oraz popularyzacja dobrych praktyk leśnych. Chcąc dołączyć do naszej organizacji należy wypełnić deklarację członkowską oraz przesłać ją na adres siedziby SPL. Szczegółowo zasady działania  organizacji opisuje statut.

razem spl

edit f2Deklaracja

unpublish f2 Statut w formacie PDF.

Dodatkowe informacje