Regulamin Glownej Komisji Rewizyjnej

 


Regulamin Glównej Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego


Regulamin Sądu Koleżeńskiego

 

Regulamin Sądu Koleżeńskiego


Regulamin Walnego Zebrania Członków/Delegatów

 

Regulamin Walnego Zebrania Członków/Delegatów
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego

Regulamin Zasady i Tryb Działania Zarządu Głównego

 

Regulamin Zasady i Tryb Działania Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego

RAMOWE WZORY UMÓW

 


RAMOWE WZORY UMÓW
Wzor_umowy_jednorocznej_2010.doc
Wzor_umowy_wieloletniej_2010.doc

ZARZĄDZENIE DG LP O WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI LEŚNYMI

 

ZARZĄDZENIE DG LP O WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI LEŚNYMI


UMOWA KONSORCJUM - WZÓR

 

UMOWA KONSORCJUM - WZÓR
umowa_konsorcjum.pdf
umowa_konsorcjum.doc

Regulamin Wyboru Delegatów na Walne Zebranie Członków

Regulamin Wyboru Delegatów na Walne Zebranie Członków

Regulamin Regionalnego Oddziału/Koła SPL

Regulamin Regionalnego Oddziału/Koła SPL

Dodatkowe informacje