20120213 Partnerska Umowa - Godne Naśladowania

W zamieszczonym internetowym artykule nt. umów partnerskich, w punkcie 16-tym, wkradła się pewna nieścisłość.

Pisze tam Pan, że nie ma komisji, która zajmowałaby się szybkim rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych.

Pragnę Redakcję "Drwala" poinformować, że taka Komisja działa na terenie RDLP Szczecinek.

Jest powoływana przez Dyrektora, w skład jej wchodzi trzech Członków Stałej Komisji ze strony SPL, trzech ze strony LP.

Posiedzenia są wyjazdowe, na miejscu w obecności radcy prawnego rozpatruje się sprawę i szuka sposobu załagodzenia sporu i ewentualnych roszczeń.

W 2011 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji.

Mimo że jest to jedynie organ opiniotwórczy, dzięki jej pracy udało się dojść do porozumienia stron we wszystkich rozpatrywanych przypadkach.Z poważaniem
Janusz Zawiślak
Prezes Oddziału SPL w Szczecinku 

Dodatkowe informacje