Licencje Firm Leśnych

  • Drukuj
Z myślą o wszystkich podmiotach chcących zagwarantować wzorcowe wykonawstwo prac leśnych wprowadziliśmy dobrowolny system licencjonowania, który ma na celu wyłonienie firm działających na najwyższym poziomie jakościowym, z uwzględnieniem wymogów środowiska przyrodniczego i specyfiki prac leśnych.

Uzyskanie licencji stwarza firmom możliwość atrakcyjnej współpracy z jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wynikającej z zawieranych wieloletnich umów. Posiadanie licencji jest również jest weryfikowane w procesie certyfikacji gospodarki leśnej w systemie Forest Stewardship Council (FSC) jako kryterium zgodności prowadzonych prac leśnych zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.

Licencja pozwala na uzyskanie preferencji w ubieganiu się o zlecenia i zagwarantowanie frontu pracy. Tworzy podstawy i warunki do bezpiecznego inwestowania, zapewniając rozwój techniczny oraz technologiczny. Licencja ułatwia firmom możliwość zawierania wieloletnich umów z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.
Niniejszym zamieszczamy listę firm certyfikowanych przez niezależnych audytorów według stanu na czerwiec 2006 roku:

Zobacz licencje na dzień czerwiec 2006r.    unpublish f2


PEŁNE ZASADY UDZIELANIA LICENCJI:

certyfikacjaZainteresowanych odsyłamy do pełnego pakietu informacji, zawierajacego opis procedury licencjonowania, wniosek, załaczniki i karty ocen prac leśncyh:

Pobierz pełne zasady z pliku zip

Wypełnione wnioski wraz załacznikami, celem rozpoczęcia procedury licencjonowania, jak róniweż dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem Zarządu Głównego Stowarzyszenia.