29.03.2022 Aneksy do umów PILNE

Stanowisko ZG SPL w sprawie aneksów do umów, wypracowane podczas spotkania w dniu 28 marca 2022 r.

ZG SPL do dziś nie otrzymał odpowiedzi na pismo wystosowane do DGLP 10.03.2022 ws. waloryzacji stawek. Zamiast tego nadleśnictwa dostały wytyczne opracowane przez DGLP, które nie zostały skonsultowane z przedsiębiorcami.
Ponieważ nasza propozycja nie została nawet przedyskutowana z administracją leśną ZG SPL stoi na stanowisku, iż chwilowo należy wstrzymać się z podpisywaniem aneksów z nadleśnictwami na obecnych warunkach z następujacych powodów:

  1. Decyzja o podpisaniu aneksu w obecnym kształcie wymaga dużej odpowiedzialności oraz rozwagi i nie może zostać podjęta zbyt pochopnie i pod presją czasu.
  2. Należy dążyć, poprzez negocjacje z nadleśnictwem do uzyskania stawki gwarantującej bezpieczną realizację umowy na rok 2022, oraz ochronę miejsc pracy w zakładach usług leśnych.
  3. Podpisanie aneksu zamyka przedsiębiorcom drogę do ewentualnego odstąpienia od umowy z przyczyn siły wyższej co w wielu przypadkach może przynieść katastrofalne skutki.
  4. Stronami umowy jest nadleśnictwo i zakład usług leśnych, dlatego wszelkie negocjacje cenowe powinny odbywać w nadleśnictwie. Należy stanowczo żądać przedstawienia wyliczeń zakładanej podwyżki.

 

Dodatkowe informacje