31.03.2022 Dotacje na rozwój usług leśnych - informacja

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi  nowy nabór wniosków na dotację  w ramach działania ,,Rozwój przedsiębiorczości” – po raz pierwszy rozszerzonego tematycznie o usługi leśne.

Działanie to może zainteresować przedsiębiorców leśnych, świadczących min. od 2 lat usługi leśne w ramach kodu PKD 02.40.Z

Dofinansowanie może obejmować m.in. zakup nowych maszyn (tylko nowych) a wysokość pomocy może  stanowić do 50% wartości inwestycji, ale nie więcej jak 500 tys. zł.

Tygodnik rolniczy 

LINK OFERTA PODR

Dodatkowe informacje