20.06.2022 Mistrzostwa Polski Drwali w 2022 r. zostały odwołane

Koleżanki i Koledzy,

Mistrzostwa Polski Drwali to organizowana przez nasze stowarzyszenie impreza z wieloletnią tradycją. Mimo globalnych zawirowań spowodowanych przez niezależne od nas czynniki planowaliśmy zorganizowanie zawodów również w tym roku. Mając na uwadze skalę przedsięwzięcia i konieczność zapewnieniajego profesjonalnego przebiegu, SPL jako posiadacz praw do organizacji zawodów zgodnie z regulaminem IALC (International Association Logging Championships) oraz bogatych doświadczeń w przeprowadzaniu zawodów, corocznie korzystało z organizacyjnego i finansowego wsparcia sponsorów - w głównej mierze Lasów Państwowych. Niestety w bieżącym roku nie otrzymaliśmy środków z DGLP, co tak wpłynęło na budżet mistrzostw, że nie jesteśmy w stanie przeprowadzić eliminacji oraz finału zawodów.
Biorąc pod uwagę fakt, że Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych oraz jego członkowie w ostatnim okresie borykają się z dużymi problemami związanymi z zapewnieniem funkcjonowania własnych firm, na najbliższym posiedzeniu ZG SPL rozważymy, czy z rezygnować na stałe z organizacji tej ważnej imprezy oraz z członkostwa w IALC.

Prezes Zarządu Głównego SPL
Tadeusz Ignaciuk

Gołuchów 31.05.2022

LINK do pisma

 

Dodatkowe informacje