05.02.2020 Wyniki finansowe lasów państwowych w 2018 r. - artykuł z Lasu Polskiego

  • Drukuj

Największy zysk operacyjny w przeliczeniu na 1 m3 pozyskanego drewna wykazały szwedzkie lasy państwowe, najmniejszy – czeskie. Zysk operacyjny wygospodarowany przez PGL LP był czterokrotnie mniejszy od średniej.

 

Link do artykułu  z Lasu Polskiego