10.03.2020 Co po debacie - artykuł profesora Więsika w marcowym Drwalu

Krajowa Izba Gospodarcza 30 października 2019 r. zorganizowała debatę przedstawicieli leśników reprezentujących administrację Lasów Państwowych i firm prywatnych. Inicjatorzy spotkania – członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych – zamierzali przedstawić na forum publicznym piętrzące się trudności w realizacji zadań produkcyjnych przez firmy prywatne. Trudności te grożą prawidłowemu rozwojowi polskich lasów, na które nie reaguje administracja LP. Reprezentanci SPL-u oczekiwali, że podczas publicznego spotkania przedstawiciele administracji podejmą dyskusję nad podnoszonymi przez przedsiębiorców problemami.

Link do artykułu 

Dodatkowe informacje