17.03.2022 Spotkanie na rzecz rozwoju sektora leśno-drzewnego

Przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych oraz Polskiego Związku Pracodawców Leśnych spotkali się 16 marca br. w Błoniu z Rafałem Szeflerem, dyrektorem biura Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Ze strony SPL w spotkaniu uczestniczyli Wojciech Szczotka, Maciej Kłobus, Andrzej Schleser i Marek Bodył, zaś ze strony PZPL Wojciech Wójtowicz, Artur Kunda i Rafał Jajor. Celem spotkania było omówienie możliwości zacieśnienia współpracy w zakresie wspólnego działania na rzecz rozwoju sektora leśno-drzewnego w Polsce.

 

Dodatkowe informacje