Najnowsze aktualności

22.08.2019 Rząd przyjął „Politykę ekologiczną państwa 2030”

Rząd przyjął „Politykę ekologiczną państwa 2030”. To sektorowe rozwinięcie i uszczegółowienie celów zarysowanych w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument wskazuje m.in. na konieczność stawienia czoła zmianom klimatu i mocno akcentuje rolę leśnictwa w tej dziedzinie.

Link 

Dodatkowe informacje