Najnowsze aktualności

07.10. 2019 Spotkanie członków SPL w Gołuchowie

  • Drukuj

Gołuchów, dn. 4.10.2019

W dniu 4. 10. 2019 r. o godz. 16:00 w Gołuchowie odbyło się spotkanie członków SPL. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt naszych koleżanek i kolegów, którzy uczestniczyli w szkoleniu na temat„Przygotowanie do sezonu przetargowego” zorganizowanym przez Zarząd Główny. Obecny był również były prezes Zarządu Jan Kubiak. Spotkanie poprowadził prezes Tadeusz Ignaciuk. Zapoznał on zebranych z działalnością Zarządu Głównego w ostatnim czasie.

Poruszono następujące sprawy:

1. Współpraca SPL ze stowarzyszeniem przedsiębiorców niemieckich z Turyngii
2. Sprawa debaty w KIG
3. Udział przedstawicieli SPL w tworzeniu nowego standardu FSC
4. Protest drzewiarzy

Niektóre z tematów rozwinął i uzupełnił kolega Waldemar Spychalski.
Wnioski:
- Niemcy nadal są zainteresowani współpracą z przedsiębiorcami z Polski, jednak w związku z inwazją kornika drukarza intensywne pozyskanie drewna odbywa się głównie w tych rejonach Niemiec gdzie szkód jest najwięcej. Tam gdzie kornika jest mniej Forstamty wstrzymują cięcia planowe ponieważ ceny drewna obecnie znacznie spadły.
- Dyrektor Generalny LP potwierdził obecność przedstawicieli Lasów Państwowych na debacie w KIG. Zaproponowany przez niego termin to 30 października b.r. Nasi członkowie chętni do uczestnictwa w debacie proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur na adres mailowy Zarządu Głównego SPL.
- Od dwóch lat opracowywane są standardy FSC dla właścicieli lasów w Polsce. W grupie pracującej nad zasadami i wskaźnikami mamy 2 przedstawicieli – Marka Bodyła, redaktora naczelnego „Drwala” i Waldemara Spychalskiego – członka Zarządu Głównego SPL. Jednym z najważniejszych zapisów w tworzonym standardzie FSC jest wskaźnik dotyczący wynagrodzeń. Obliguje on właściciela lasów zlecającego prace firmom wykonawczym do takiego kosztorysowania stawek za usługi aby na ich bazie firmy były w stanie płacić swoim pracownikom wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna. W
razie stwierdzenia przyjęcia oferty np. z „rażąco niską ceną” audytor będzie mógł zawiesić prawo właściciela do posługiwania się certyfikatem FSC na drewno.
- Z naszych informacji wynika, że planowany protest drzewiarzy na 4 października został odwołany ponieważ minister Kowalczyk zagwarantował ich przedstawicielom, że w przyszłym roku ceny na drewno zostaną zamrożone na poziomie minus 3% - plus 4% średniej ceny rynkowej.
Może ktoś ma pomysł co zrobić, żeby przekonać pana ministra do zagwarantowania przedsiębiorcom leśnym stawki minimalnej w pozyskaniu drewna i zagospodarowaniu w przetargach na rok przyszły?
Notatkę sporządził WS