Najnowsze aktualności

07.11.2019 Czy prywatne firmy leśne mogą zapewnić trwały i zrównoważony rozwój polskich lasów - druga część artykułu profesora Jerzego Więsika

Przemiany ustrojowe w 1990r., a następnie Ustawa o lasach uchwalona w 1991r., umożliwiły Lasom Państwowym zalecenia wykonawstwa prac leśnych podmiotom prywatnym. To sprawiło, że nadleśnictwa, w miarę zwiększania się potencjału wykonawczego firm, pozbywały się własnych możliwości wykonywania zadań produkcyjnych.

Link do artykułu

Dodatkowe informacje