20120328 SPOTKANIE U WICEMINISTRA ŚRODOWISKA I DYREKTORA GENERALNEGO LP

W dniu 22.03.2012r.w Min. Środowiska, odbyło się spotkanie przedstawicieli ZG SPL-Jana Kubiaka i Romualda Romana z V-ce Ministrem Januszem Zalewskim. W czasie spotkania poruszono następujące tematy:

 

- współpracy z Lasami Państwowymi,

- zakupu maszyn wielooperacyjnych przez LP,

- certyfikacji firm leśnych,

- sytuacji na rynku usług leśnych,

- 20-lecia Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych.

W tym samym dniu odbyło się również spotkanie Prezesa Jana Kubiaka i V-ce Prezesa Romualda Romana z Dyrektorem Generalnym LP - Adamem Wasiakiem. W czasie dyskusji poruszano m. in. tematy :

- współpracy LP z zakładami usług leśnych,

- omawiano działalność Stałych Komisji ds. Współpracy z firmami Leśnymi, w tym

powołanie nowego Zespołu Doradczego ds. firm leśnych. Kadencja poprzedniego

Zespołu zakończyła się 8 marca 2012r,

- certyfikacji firm leśnych,

- Mistrzostwa Polski Drwali, które odbędą się 13-14 lipca 2012r. w Gołuchowie, - „firmy teczkowe” i mechanizm ich zwalczania,

- sytuacja na rynku drzewnym.

Przedsiębiorcy Leśni przedstawili Dyrektorowi Generalnemu propozycje w zakresie wizji współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwami Leśnymi a Lasami Państwowymi. Wg. przedsiębiorców zasady współpracy obejmować muszą cały proces kontaktów biznesowych i międzyludzkich. Muszą opierać się na jasnych i precyzyjnych regułach, do których powinny stosować się wszystkie podmioty uczestniczące w procesie współpracy (oferenci, kontrahenci, pracownicy).

Ważne i istotne jest kontraktowanie usług leśnych a zwłaszcza:

- procedury wyłaniania usługobiorcy na usługi leśne i ich realizacja,

- szczegółowe i precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia,

- kryteria oceny oferty oparte na możliwie jak największej ilości parametrów,

- istotny jest projekt umowy uwzględniający wszystkie możliwe sytuacje i

zdarzenia, zgodny z zapisami SIWZ,

- partnerskie zasady współpracy w procesie realizacji zadań nałożonych i przyjętych;


 

a) rozliczanie usług leśnych,

b) ceny na usługi leśne,

c) organizacja pracy,

d) wymagania stawiane usługobiorcom.

W celu utrzymania wysokich standardów usług leśnych i zachowania zrównoważonej gospodarki leśnej, Lasy Państwowe powinny wesprzeć starania SPL zmierzające do wpisania certyfikacji (w oparciu o standardy FSC i PFC) firm leśnych w znowelizowaną ustawę o Lasach. Nieodzownym celem partnerstwa biznesowego dla jednostek LP powinno być skupienie się na właściwym zarządzaniu majątkiem Skarbu Państwa oraz akceptacja zmian jakie nastąpiły w latach 90-tych ubiegłego wieku polegające m. in. na prywatyzacji prac leśnych i nie stwarzanie „niezdrowej” konkurencji, np. przez zakup maszyn i sprzętu celem wykonywania prac leśnych.

Na zakończenie spotkania Prezes Jan Kubiak zaprosił Dyrektora Generalnego na spotkanie z Przedsiębiorcami Leśnymi, które odbędzie się 17 maja 2012r. w Gołuchowie.

 

Romuald Roman - SPL

Dodatkowe informacje