20120625 CZŁONEK SPL PREZESEM FSC – POLSKA

  • Drukuj
W piątek 22 czerwca 2012 w Puszczykowie pod Poznaniem odbyło się 10 Walne Zebranie członków Związku Stowarzyszeń FSC-Polska. SPL jest od samego początku istnienia FSC (tj. od czerwca 2004 r.) w Polsce członkiem Izby Gospodarczej tej organizacji.


W wyniku przeprowadzonych wyborów w Izbie Ekonomicznej, członkiem Zarządu FSC-Polska został kolega Romuald Roman, a w efekcie ukonstytuowania się tego organu został wybrany Prezesem FSC-Polska. To ogromne wyróżnienie dla naszego Stowarzyszenia, dające możliwość szczególnego oddziaływania na proces stanowienia standardów certyfikacji FSC w Polsce, a tym samym zasady obowiązujące przedsiębiorców leśnych.
Dodatkowo w Zarządzie zasiadają członkowie:
Marian Kociołek – Izba Społeczna,
Piotr Mederski – Izba Przyrodnicza.

W trakcie jednego z głosowań członkowie dokonali również zmiany nazwy organizacji, co było uwarunkowne przez Międzynarodowe Stowarzyszenie FSC na taką, która nie zawiera zastrzeżonego skrótu FSC w sobie.
Nowo nazwana organizacja „Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa" będzie nadal mogła na wszelkich dokumentach stosować nazwę skróconą FSC-Polska, pod warunkiem prowadzenia swoich działań zgodnie z wytycznymi międzynarodowego Stowarzyszenia FSC A.C. To element polityki tej międzynarodowej organizacji, zmierzający do uporządkowania zasad ochrony znaków handlowych i logo FSC.

Robert Knysak - SPL