20120811 BEZPIECZEŃSTWO PRACY – KONFERENCJA

W czasie trwania targów  EKO-LAS będzie zorganizowana konferencja pt.

Bezpieczeństwo pracy w gospodarce leśnej

aspekty prawne i uwarunkowania technologiczne

na którą serdecznie zapraszamy.

Szczegóły w załączeniu

Dodatkowe informacje