20120815 BARDZO INTERESUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE…

Szanowni Przedsiębiorcy!

Zarząd Główny SPL poleca wszystkim przedsiębiorcom wzięcie udziału w przedstawionym w załączeniu przedsięwzięciu.

Proszę z pilną uwagą podejść do tego zagadnienia. Przedsięwzięcie to nie tylko dotyczy członków SPL ale wszystkich przedsiębiorców leśnych jak również ich pracowników.

Pilnie prosi się o zgłaszanie chociaż w przybliżeniu ile osób z danego województwa weźmie udział w szkoleniach.

Termin zgłaszania do 30 sierpnia br.

I jeszcze jedna prośba – proszę o rozpropagowanie tego przedsięwzięcia jak najszerszej grupie firm.

Szczegóły poniżej!
Szkolenia

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym otwarciem konkursu w ramach działania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, na realizację usług szkoleniowych i doradczych dla polskich przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych planuje przystąpić do realizacji projektu poświęconego tematyce zamówień publicznych oraz zarządzanie ryzykiem.

Podejmowana inicjatywa to nie tylko realizacja cyklu szkoleń, ale również pełne doradztwo prawne dla podmiotów, które zgłoszą się do udziału w projekcie. Zarówno szkolenia jak i doradztwo mogą być w 100% nieodpłatne. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie swoim zakresem minimum 5 województw, w których odbywać się będą zarówno szkolenia jak również świadczone będzie doradztwo.

W związku z tym kierujemy do Państwa zapytanie czy są Państwo zainteresowani udziałem w podejmowanej przez nas inicjatywie?

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o jak najszybsze przesłanie informacji dotyczących wielkości ich przedsiębiorstwa – mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnionych od 0-9), małe przedsiębiorstwo (zatrudnionych 10-49), średnie przedsiębiorstwo (zatrudnionych 50-249) czy duże (powyżej 250 zatrudnionych). Ponadto prosimy o przekazanie informacji dotyczących osób jakie będą wydelegowane do brania udziału w projekcie, a mianowicie: ilości osób, stanowisko pracy oraz płeć.

W projekcie mogą brać udział przedsiębiorcy, ich pracownicy zarówno zrzeszeni w SPL jak i niezrzeszeni.

Dodatkowe informacje