20121031 DREWNIANY PRODUKT POMORZA

W dniu 22 października 2012 roku w siedzibie RDLP w Gdańsku odbyło się podsumowanie I edycji konkursu "Drewniany Produkt Pomorza".

Organizatorem konkursu była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku a Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych sprawowało patronat nad konkursem wpisując się tym samym w promocję i wzmocnienie pozycji rynkowej drewna liściastego.
Konkurs obejmował swym zasięgiem województwo pomorskie i wzbudził duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców i osób hobbystycznie zajmujących się wytwarzaniem przedmiotów z drewna. W dniu podsumowania, na którym Stowarzyszenie reprezentowali Prezes ZG Jan Kubiak oraz Sekretarz ZG Tadeusz Tiuchty, wręczono pięć równoważnych wyróżnień. Prace wyróżnione w konkursie będą prezentowane podczas wielu imprez, spotkań, konferencji organizowanych nie tylko na terenie województwa pomorskiego. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych patronując konkursowi, wspiera lokalne inicjatywy mające na celu promocję, identyfikację produktów wykonywanych z drewna liściastego, wyróżniających się na rynku lokalnym o wysokich walorach jakościowych, technologicznych i użytkowych. Szeroka prezentacja wyrobów wyróżnionych w konkursie powinna rozpowszechniać inicjatywę Regionalnej Dyrekcji LP w Gdańsku także w innych rejonach kraju gdzie tradycje budowania rynku produktów (m.in. wykonywanych z drewna), utożsamianych z regionem są jeszcze zbyt słabe. 


 

Tadeusz Tiuchty

Dodatkowe informacje