20160104 WRACA NORMALNOŚĆ

Wraca NORMALNOŚĆ ....

Po latach posuchy w spotkaniach z kierownictwem regionalnej dyrekcji w Szczecinie wraca normalność, czyli spotkania z przedsiębiorcami leśnymi.

W dniu 14 stycznia 2016 r. w OSW ,,Bażyna'' w Pogorzelicy, odbędzie się otwarte spotkanie z przedsiębiorcami leśnymi. Takie zaproszenie w imieniu dyrektora regionalnego wysłał do przedsiębiorców leśnych wykonujących usługi na terenie RDLP Szczecin, z-ca dyrektora ds. ekonomicznych.

Regionalny oddział SPL W Szczecinie  zachęca wszystkich przedsiębiorców do udziału w tym spotkaniu. Będziemy mieli okazję dowiedzieć się jaką strategię przyjmie nowe kierownictwo wobec zakładów usług leśnych, poznamy wyniki przetargów a także sytuację na rynku usług leśnych.

Regionalny oddział SPL jest pełen optymizmu i mamy nadzieję, że kierunki jakie przyjmie wobec przedsiębiorców nowe kierownictwo, pozwolą optymistycznie spojrzeć w przyszłość a słynny już ,,wariant szczeciński'' będzie kojarzony tylko POZYTYWNIE....

 

Romuald Roman

Prezes

Regionalnego Oddziału SPL w Szczecinie

Dodatkowe informacje