20110816 KWALIFIKACJE SĘDZIOWSKIE ZAWODÓW DRWALI

  • Drukuj
W dniach 12-13 sierpnia w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Rogowie odbył się kurs dla sędziów, uczestniczących w zawodach drwali wg regulaminu IALC.

Szkolenie w porozumieniu z SPL zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych SIOMOL.

Zaświadczenia oraz legitymacje sędziowskie uzyskało ok. 20 osób z terenu całej Polski.
Do tej pory nikt w Polsce nie weryfikował umiejętności sędziów.
Z racji przynależności SPL do IALC, wspólnie z SIOMOL  postanowiono uporządkować i ujednolicić sposób sędziowania tzn. taki jak przewiduje regulamin IALC. 
Szkoda, że na kilku tysięcy istniejących na rynku Przedsiębiorców i zatrudniających ponad 90% Polskich drwali, tylko dwóch uzyskało kwalifikacje sędziowskie – dlaczego jest takie zainteresowanie pracą drwali? – Odpowiedź pozostawimy bez komentarza.


Image

Image