14.02.2019 XI Konkurs Umiejętności Leśnych im. Wacława Jatczaka

XI Konkurs Umiejętności Leśnych im. Wacława Jatczaka to zawody rozgrywane zgodnie z regulaminem IALC, a uzyskane przez zawodników punkty, podobnie jak w ubiegłym roku, będą się liczyły w kwalifikacji do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Drwali. Zawody te odbędą się w dniach 7–8 marca w Rucianem-Nidzie.
W ramach Konkursu będzie rywalizować maksymalnie 50 osób w jednej z dwóch kategorii:
- uczniowie / studenci szkół / wydziałów leśnych
- open – pracownicy zakładów usług leśnych i wszyscy pozostali.
Uczestniczący w zawodach uczniowie szkół leśnych, m.in. z Niemiec, dodatkowo będą uczestniczyć w „Biegu leśnika”, na który składa się zestaw konkurencji związanych ze sprawdzeniem typowych umiejętności leśnika, takich jak rozpoznawanie organizmów leśnych, próbek drewna, obsługa rejestratora, pomiar drzew, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, jazda ciągnikiem na czas po torze z przeszkodami.  

    Sędzią Głównym zawodów jest Pan Krzysztof Baszak z Nadleśnictwa Spychowo. Informacje o zawodach wraz z rekrutacją zamieszczone są pod adresem: http://kul.zsl.org.pl/.

Zawody organizuje Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Patronat medialny sprawuje miesięcznik przedsiębiorców leśnych „Drwal”.

Dodatkowe informacje