Logo MPD patent

Decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych otrzymało prawa ochronne na znak

logo MPD patent


Znak jest chroniony od 22 stycznia 2013 roku.
Nr Z-409483

Dodatkowe informacje